02.08.2022

Wkład własny dotyczący usług doradczych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 09 listopada 2015 roku – wprowadzone zostały zapisy dotyczące nowej formy partycypacji przedsiębiorców w kosztach szkolenia, którą jest wniesienie wkładu własnego w postaci wynagrodzeń Uczestników.

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy – jako Operator realizujący projekt: POWR.02.21.00-00-AM19/21-00, pn. „Oferta Rozwoju Kwalifikacji I Kompetencji Kadr Zarządzających MMŚP w Zakresie Transformacji Cyfrowej”  - pragniemy poinformować, iż zapisy umożliwiające wniesienie wkładu własnego w postaci wynagrodzeń, są możliwe jedynie w przypadku formy wsparcia jaką jest szkolenie.

W przypadku usług doradczych, każdorazowo wkład własny musi zostać wniesiony w postaci gotówkowej.

W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości co do zasad rozliczania usług rozwojowych w Projekcie zapraszamy do kontaktu.

Pozdrawiamy,

Zespół Projektu ORKK-AM