19.10.2023

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ USŁUG ROZOWOJOWYCH.

Szanowni Państwo,

W związku tym, iż okres realizacji projektu „Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji Kadr Zarządzających MMŚP w Zakresie Transformacji Cyfrowej” kończy się z dniem 30 listopada 2023 r. Operator informuje, iż wszystkie dokumenty rozliczeniowe powinny zostać wgrane do systemu ORKK do dnia 30.11.2023 r. W przypadku Beneficjentów, którzy rozliczają usługi rozwojowe, gdzie wkład własny pokrywany będzie w formie wynagrodzeń, termin złożenia rozliczeń został wydłużony ostatecznie do dnia 15.12.2023 r. Rozliczenia, które wpłyną po tym terminie nie zostaną objęte refundacją.

Operator informuje również, iż refundowane będą tylko faktury VAT, których data wystawienia nie przekracza terminu 30.11.2023 r.

 

Zespół ORKK