18.08.2023

LISTA RANKINGOWA - Runda nr 4/2023 naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych

Szanowni Państwo,

Nabór nr 4/2023 został przeprowadzony w formie naboru uzupełniającego, oznacza to, iż ostateczna alokacja środków zależeć będzie od oszczędności powstałych w ramach dotychczas podpisanych umów wsparcia w ramach projektu.

W wyniku powstałych oszczędności Operator będzie weryfikował wnioski zgodnie z kolejnością wynikającą z listy rankingowej. Dlatego też na opublikowanej liście rankingowej dotyczącej naboru numer: 4/2023 nie widnieją informacje dotyczące listy głównej bądź listy rezerwowej. O tym, czy dany wniosek znalazł się na liście głównej zostaną Państwo poinformowani drogą mailową (informacja zostanie przesłana na adres e-mail wskazany we wniosku).

Zapraszamy do współpracy

Zespół Projektu ORKK-AM

LISTA RANKINGOWA

Runda nr 4/2023 naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych

Lp.

Numer

Złożono

Punktacja

1

668/23

16.08.2023 13:00:52

11

2

669/23

16.08.2023 13:01:06

11

3

670/23

16.08.2023 13:01:14

11

4

671/23

16.08.2023 13:01:20

11

5

672/23

16.08.2023 13:01:20

11

6

673/23

16.08.2023 13:01:23

11

7

675/23

16.08.2023 13:01:37

11

8

676/23

16.08.2023 13:01:37

11

9

677/23

16.08.2023 13:01:44

11

10

678/23

16.08.2023 13:01:49

11

11

679/23

16.08.2023 13:01:50

11

12

680/23

16.08.2023 13:01:56

11

13

681/23

16.08.2023 13:02:00

11

14

682/23

16.08.2023 13:02:01

11

15

683/23

16.08.2023 13:02:09

11

16

684/23

16.08.2023 13:02:19

11

17

686/23

16.08.2023 13:02:25

11

18

687/23

16.08.2023 13:02:26

11

19

688/23

16.08.2023 13:02:26

11

20

691/23

16.08.2023 13:02:39

11

21

693/23

16.08.2023 13:02:49

11

22

695/23

16.08.2023 13:02:56

11

23

696/23

16.08.2023 13:03:12

11

24

697/23

16.08.2023 13:03:13

11

25

699/23

16.08.2023 13:03:25

11

26

700/23

16.08.2023 13:03:45

11

27

702/23

16.08.2023 13:04:52

11

28

708/23

16.08.2023 21:01:38

11

29

689/23

16.08.2023 13:02:27

10

30

674/23

16.08.2023 13:01:27

6

31

685/23

16.08.2023 13:02:21

6

32

690/23

16.08.2023 13:02:34

6

33

694/23

16.08.2023 13:02:52

6

34

701/23

16.08.2023 13:03:55

6

35

705/23

16.08.2023 13:09:25

6

36

707/23

16.08.2023 13:49:40

6

37

692/23

16.08.2023 13:02:40

5

38

703/23

16.08.2023 13:07:00

5

39

698/23

16.08.2023 13:03:17

1

40

704/23

16.08.2023 13:08:12

1

41

709/23

17.08.2023 12:31:50

1

42

706/23

16.08.2023 13:09:35

0