28.04.2023

LISTA RANKINGOWA NABORU 2/2023– INFORMACJE DODATKOWE

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami dotyczącymi statusów złożonych wniosków informujemy, iż  nabór nr 2/2023 został przeprowadzony w formie naboru uzupełniającego, oznacza to, iż ostateczna alokacja środków zależeć będzie od oszczędności powstałych w ramach dotychczas podpisanych umów wsparcia w ramach projektu.

W wyniku powstałych oszczędności Operator będzie weryfikował wnioski zgodnie z kolejnością wynikającą z listy rankingowej. Dlatego też na opublikowanej liście rankingowej dotyczącej naboru numer: 2/2023 nie widnieją informacje dotyczące listy głównej bądź listy rezerwowej. O tym, czy dany wniosek znalazł się na liście głównej zostaną Państwo poinformowani drogą mailową (informacja zostanie przesłana na adres e-mail wskazany we wniosku).

Zapraszamy do współpracy

Zespół Projektu ORKK-AM