25.11.2022

Informacje dotyczące konieczności przesyłania kopii umów o pracę

Szanowni Państwo,

Z uwagi na nowe wytyczne Krajowej Administracji Skarbowej (Instytucji Audytującej Programy Operacyjne) oraz w związku z koniecznością weryfikacji spełnienia warunków udziału w projekcie (w tym spełnienia kryteriów preferencyjnych), informujemy, iż wraz z umową wsparcia, konieczne będzie przesłanie kopii Umów o pracę pracowników, których planują Państwo oddelegować do udziału w usługach rozwojowych w ramach projektu (dane takie jak wynagrodzenie mogą zostać zanonimizowane).

Informujemy także, iż kopie umów o pracę o których mowa powyżej należy przesłać mailowo lub wraz z Formularzem Uczestnika Indywidualnego stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy wsparcia oraz Oświadczeniem Uczestnika Projektu stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy wsparcia.

W przypadku, gdy kopie umów o pracę nie zostały przesłane na etapie podpisania umowy, konieczne będzie ich przesłanie na etapie rozliczenia poszczególnych usług rozwojowych.

Pozdrawiamy,

Zespół Projektu ORKK-AM