19.10.2022

Rozliczenie usługi analizy potrzeb rozwojowych MMŚP

Szanowni Państwo,

Jako Operator realizujący projekt: POWR.02.21.00-00-AM19/21-00, pn. „Oferta Rozwoju Kwalifikacji I Kompetencji Kadr Zarządzających MMŚP w Zakresie Transformacji Cyfrowej”  - pragniemy poinformować, iż w przypadku umów wsparcia, które zostaną podpisane w ramach kolejnych przeprowadzonych naborów – usługa analizy potrzeb rozwojowych MMŚP, zostanie rozliczona po zakończeniu udziału pracowników w pierwszej usłudze rozwojowej, wynikającej z przygotowanej i zaakceptowanej analizy. Biorąc pod uwagę powyższe, usługa analizy zostanie rozliczona w momencie kiedy pracownicy przedsiębiorstwa zakończą udział w pierwszej usłudze rozwojowej wynikającej
z analizy (w Bazie Usług Rozwojowych w odniesieniu do pracowników biorących udział w przedmiotowej usłudze musi widnieć status „ukończył”).

Zwracamy jednocześnie uwagę na fakt, iż w dalszym ciągu obowiązują zapisy § 11 ustęp 13 Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa W Projekcie pn. „Oferta Rozwoju Kwalifikacji I Kompetencji Kadr Zarządzających MMŚP W Zakresie Transformacji Cyfrowej: „W przypadku, gdy MŚP nie załączy dokumentów rozliczeniowych do Operatora poprzez system teleinformatycznych Projektu w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia zakończenia usługi rozwojowej traci możliwość jej rozliczenia, co jest równoznaczne z pokryciem przez MŚP kosztów usługi z własnych środków”.

Uwzględniając powyższe, zaznaczamy, iż przed skierowaniem do udziału w pierwszej usłudze rozwojowej pracowników przedsiębiorstwa – Przedsiębiorstwo musi mieć zaakceptowany dokument Analizy potrzeb rozwojowych.

Ponadto, dokumenty niezbędne w toku rozliczenia analizy potrzeb rozwojowych (zaświadczenia, faktury, potwierdzenia przelewu) muszą zostać złożone w systemie ORKK-AM  w terminach określonych w § 11 ustęp 13 Regulaminu. Natomiast rozliczenie usługi analizy potrzeb rozwojowych MMŚP natomiast nastąpi w momencie zakończenia udziału pracowników w pierwszej usłudze rozwojowej wynikającej z zaakceptowanej analizy potrzeb rozwojowych.

W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości co do zasad rozliczania usługi rozwojowej, polegającej na przygotowaniu Analizy potrzeb rozwojowych MMŚP w Projekcie, zapraszamy do kontaktu.

Pozdrawiamy,

Zespół Projektu ORKK-AM